zpět

Domácí růst cen postupně ztrácí dech

11.1.2023

Domácí spotřebitelské ceny za prosinec meziročně vzrostly o 15,8 % a oproti předchozímu měsíci dokonce jen stagnovaly. Vše nasvědčuje tomu, že situace se bude rychle zlepšovat.

Nejvíce se na zpomalení růstu cen v prosinci podílela doprava. Ceny aut zmírnily svůj růst na 9,2 % a pohonné hmoty na 4,4 %. Jak auta, tak pohonné hmoty tedy meziročně zdražovaly, ale výrazně méně, než tomu bylo v minulých měsících. Naopak na růstu cen se nejvíce podílely potraviny, nealkoholické nápoje a náklady na bydlení.

Vysoké ceny nutí spotřebitele přehodnocovat to, za co utrácejí. Domácnosti se chovají racionálně když omezují své výdaje. Dobře je to vidět v posledních měsících na maloobchodních tržbách, které v meziročním srovnání padají. Nižší spotřeba však snižuje ekonomický růst a nedostatek zakázek může z logiky věci navyšovat nezaměstnanost.

Ve snaze snížit cenové nárůsty zvedala ČNB základní sazbu až na stávajících 7 %. Připraveny jsou také devizové rezervy pro případ, kdyby česká koruna začala výrazněji slábnout. Silná koruna sice podvazuje ekonomický růst, ale působí jako silný protiinflační faktor. Centrální bankéři mají svůj jízdní řád pro další měsíce poměrně jasný, ale do boje s cenami se musí zapojit i vláda.

Vlády v posledních letech robustními schodky státního rozpočtu nebývale přispívají k tomu, že je v oběhu velké množství peněz, čímž jejich cena klesá. To má za následek růst cen zboží a služeb na pultech obchodů pro koncové spotřebitele. Střídmost ve výdajích, a především výrazně vyšší tlak na snižování zadlužení země, je nyní jedním z hlavních faktorů zdražování.

Domácí spotřebitelská inflace v dalších měsících bude rapidně snižovat své tempo a nebylo by velkým překvapením, kdybychom se už v prvním čtvrtletí dostali pod 10 %. V polovině roku by se ceny meziročně mohly zvedat jen o velmi nízké jednotky procent. Nebude se zlevňovat, ale ve srovnání s rokem 2022 už nárůsty nebudou tak vysoké.