zpět

Digitální rubl: Rusko rozhoduje o dalším vývoji své měny

21.7.2023

Kvůli sankcím zavedeným na Rusko ze strany EU a USA se obchod pro Rusko značně zkomplikoval. Centrální banka kvůli tomu posílila své úsilí o spuštění digitálního rublu.

Digitální peníze centrálních bank (CBDC) jsou rostoucím trendem napříč celým světem. Státy jsou na různém stupni vývoje nebo zavádění této měny a ani Rusko není výjimkou. V roce 2022 se začátkem invaze na Ukrajinu začala být ruská ekonomika více a více izolovanější od zbytku světa. Postupné sankce a restrikce ze strany EU a USA vedly k útlumu obchodu a poklesu rublu vůči dolaru. Největší ránou bylo odpojení od globálních finančních systémů.

Spuštění digitální měny v Rusku však musí čelit mnoha překážkám. Již v dubnu tohoto roku mělo být spuštěno pilotní testování digitálního rublu. K němu však nedošlo a muselo být odloženo, protože nebyly schváleny požadované legislativní dokumenty. Do tohoto testování mělo být dle dostupných informací zapojeno okolo 13 bankovních institucí, a i když bylo pilotní testování posunuto, banky i nadále tento návrh podporují a potvrdily zde svoji účast.

V rámci legislativní přípravy na zavedení digitálního rublu došlo v tomto měsíci k rapidnímu posunu, a to k přijetí základního zákona Státní dumou, kde je stanoven rámec pro zavedení digitální měny v zemi. Konkrétně jsou zde vymezeny pojmy a základní definice nutné pro zavedení CBDC a právní status digitálního rublu. Transakce v této digitální měně budou podléhat pravidlům, které schválí představenstvo Bank of Russia a převody peněz by zde pro jednotlivce měly být bez poplatků. Podle zákona budou všechny transakce podléhat bankovnímu tajemství a také je zde například uveden zákaz získání půjčky v digitálních rublech. Účinnosti by měl pak nabýt od srpna tohoto roku.

"V současném prostředí je důležité mít nezávislé platební nástroje a kanály finančních informací, které lze využít v našem obchodu se zahraničními partnery" uvedl Nikolaj Zhuravlev, místopředseda ruského senátu.

Ačkoliv se původně plánovalo spuštění digitálního rublu až v roce 2025, podmínky a vývoj situace v zemi donutily mnoho institucí ke zvýšení snah. Dle některých odhadů by mělo být v tomto roce dokončeno testování a v roce 2024 by mohl být digitální rubl oficiálně spuštěn.

Z praktického hlediska si bude moci každá osoba otevřít digitální peněženku na platformě Bank of Russia. Vše bude probíhat pomocí mobilní aplikace centrální banky, avšak doplnit peněženku nebo z ní převést peníze bude možné i prostřednictvím aplikací jiných bank, kde bude daná osoba klientem.

Ze vzniku tohoto typu měny budou těžit nejen obyvatelé, kteří využívají elektronické platební systémy, ale také státní instituce a bankovní či finanční společnosti. Pro ně to bude příležitost k rozvoji na poli digitalizace a ke tvorbě nových produktů a služeb.

Pro web Realnoe Vremya řekl Yaroslav Kabakov, ředitel strategií společnosti Finam IC: „Zavedení digitálního rublu v roce 2023 se očekává s velkým zájmem a obavami. Na jednu stranu to může zvýšit pohodlí a bezpečnost při používání národní měny, ale na druhou stranu zde mohou existovat rizika pro soukromí a bezpečnost uživatelských dat.“

Ačkoliv se snaží Bank of Russia tímto krokem oživit rubl a přispět tak k usnadnění zahraničních plateb, v praxi zde však k velkému posunu pravděpodobně nedojde. Jelikož se většina sankcí týká Ruska jako země, a ne jeho měny, zavedení digitálního rublu se v tomto směru nezdá jako účinný nástroj a ve výsledku bude mít největší efekt pouze na zrychlení a usnadnění vnitrostátních plateb a převodů.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.