zpět

Další podzim, další problémy se zemním plynem? Hrozí omezené dodávky i nárůst ceny

15.8.2023

Situace na trhu se zkapalněným plynem se začíná v posledních dnech komplikovat. Zejména kvůli hrozícím stávkám v klíčových australských závodech na výrobu LNG se totiž cena zemního plynu na trzích mírně zvedá. Ceny sice ani zdaleka nedosahují úrovně jako během loňského podzimu, přesto je ale obezřetnost na místě. Vyšší ceny zemního plynu se totiž mohou následně propsat i do koncových cen pro spotřebitele podobně, jak tomu bylo v posledních měsících v mnoha státech po celém světě. Včetně České republiky.

Cena plynu ve virtuálním uzlu TTF s cenou na září nyní dosahuje úrovně 36,57 EUR za MWh. Případné vyšší ceny plynu na trzích by byly velkou komplikací pro spotřebitele i firmy. Mnohé podniky se totiž ještě nyní potýkají s vysokými cenami i důsledky velké podzimní krize. Největší potíže by pravděpodobně měly producenti hnojiv, ocelárny či keramický průmysl. Případný cenový nárůst vstupů by však dříve či později dohnal i spotřebitele, kterým by se opět zvýšily ceny koncového zboží.

Důvodů, proč nyní ke zvyšování cen zemního plynu dochází, je celá řada. V Austrálii si tamní pracovníci stěžují na nedostačující pracovní a mzdové podmínky. Kritizují vedení a chtějí navýšit mzdové složky. Nelíbí se jim, že během loňského roku australské firmy na výrobu zkapalněného zemního plynu dramaticky vydělaly na tehdejší situaci na burze. Výplaty zaměstnanců v těchto závodech ale zůstaly mnoha v případech úplně stejné. Proto bojují za jejich navýšení.

Nejdramatičtější je momentálně situace hlavně v australských společnostech Chevron a Woodside Energy Group. Tam jsou takové stávky takřka na spadnutí. Pro celosvětové dodávky LNG by však šlo o velký problém, neboť oba podniky se zásadní měrou podílejí na celosvětových dodávkách LNG, a to více než deseti procenty.

Podle propočtů některých analytiků je zřejmé, že měsíc trvající stávka v těchto australských provozech by negativně ovlivnila dodávky až tří miliony tun LNG. Na australském LNG jsou nejvíce závislí spotřebitelé a firmy v Japonsku, Thajsku nebo na Tchaj-wanu. Zhruba 28 procenty se australské dodávky podílejí i na spotřebě v Singapuru, 14 procenty pak v Číně.

Jsou ale i další indicie, které ukazují na aktuální problémy trhu se zemním plynem. Téměř celý svůj vývoz zastavil Egypt, a to kvůli vysoké domácí poptávce z důvodu vysokých teplot. Zařízení na výrobu LNG je tento měsíc odstavené i ve státu Trinidad a Tobago. Slabé jsou i dodávky z Nigérie, kde došlo před pár týdny k překvapivému státnímu převratu. Nižší export z důvodu odstávky klíčových zařízení hlásí i Rusko, které v posledních dnech se snaží hasit své problémy s rublem.

V dalších týdnech tak bude zajímavé sledovat, zda tyto problémy kolem LNG nějakým způsobem ovlivní blížící se topnou sezónu v Evropské unii.

Ve stejnou chvíli ale Česká republika hlásí poměrně solidní stav plynových zásobníků. Ty jsou totiž naplněny z více než 92,75 procent. Jen za poslední týden se tyto hodnoty zvýšily o zhruba 1,71procentního bodu, což bylo způsobeno hlavně letním počasí i poměrně solidní rychlostí plnění.