zpět

ČNB svá esa v rukávu stále šetří

7.3.2023

Dle nejnovějších údajů nevynaložila Česká národní banka v únoru na spotových operacích žádné prostředky. Pokračuje tak pátým měsícem v řadě stav, kdy ČNB i přes relativně vysoký stav devizových rezerv nemusí intervenovat ve prospěch české koruny.

V mezinárodním srovnání disponuje naše centrální banka vysokým stavem prostředků držených v cizích měnách. Takto vysoká úroveň devizových rezerv ukazuje na dlouhodobě dobrou ekonomickou situaci v zemi a na důvěru investorů v českou ekonomiku. Právě i stav domácích devizových rezerv může značně napomáhat aktuálním tendencím české koruny držet se na nečekaně silných úrovních. Ochota intervenovat ve prospěch české koruny, kterou ČNB v minulosti několikrát přislíbila, dává investorům podstatně větší důvěru v stabilitu a ochranu tuzemské měny, než tomu je u jiných rizikovějších aktiv. V kombinaci se zvyšujícími se sázkami na delší udržení úrokových sazeb, se tak koruna může i v nadcházejících měsících držet na nezvykle silných úrovních. Exportéři si tak na oslabení naší domácí měny budou pravděpodobně muset počkat déle, než se původně čekalo.