zpět

Chování inflace v eurozóně, Evropské unii a ve Spojeném království

20.5.2022

Nejnovější vydané statistiky o změnách inflace hovoří opět ve prospěch rostoucích cenových hladin. Dubnová inflace Spojeného království se dostala na meziroční rekordní hodnotu 9 %. Zatímco inflace v eurozóně se oproti březnu nezměnila a zůstala na 7,4 %, meziroční inflace Evropské unie vzrostla podle Eurostatu na 8,1 % a meziměsíčně se zvýšila o 0,3procentního bodu.

Největšími tahouny rostoucí harmonizované inflace v EU je zaručeně Estonsko s 19,1 %, Litva s 16,6 % a Česká republika, která tyto dva pobaltské státy nebezpečně stíhá. Výsledky eurozóny a Spojeného království byly o 0,1procentního bodu lepší, než předpovídaly odhady.

Inflace Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se začala zásadněji odchylovat od chování inflace v eurozóně až v minulém měsíci, jinak od doby vystoupení Spojeného království z EU byl rozdíl v indexu spotřebitelských cen povětšinou 0,5procentního bodu. Například ale v říjnu 2020 se odchylka dostala až na 1procentní bod. Před Brexitem se inflační rozdíly rovněž nacházely ve vyšších desetinách procentních bodů. Výkyv ve změně cen tedy zůstával takřka konstantní. V porovnání s eurozónou byl vyšší růst cen ve Spojeném království. Výjimkou bylo období mezi srpnem a prosincem 2020, kdy se eurozóna dostala do deflace. Je třeba si také uvědomit, že nízkých inflačních hodnot bylo dosaženo, přestože obě strany prováděly expanzivní měnovou politiku.

Po Brexitu se vůbec nenaplnila prognóza vyšších britských inflací, které měly být důsledkem omezenější konkurence. Trend inflace ve Spojeném království začíná oproti inflaci v eurozóně nabírat v současné době větší sklon. Rozdíl dubnových nárůstů cen je 1,6procentního bodu v neprospěch Velké Británie.

Spojené království dosáhlo 40leté rekordní inflace, když od roku 1982 nemělo větší meziroční nárůst. 9% inflace bylo dosaženo poté, co ostrovní centrální banka zvedla hlavní úrokovou sazbu na 1 %. Tento krok se na inflaci projeví až po celém průchodu transmisními kanály, což může trvat 12 až 18 měsíců. BoE směřuje ke 2% inflačnímu cíli.

Oproti krokům českých centrálních bankéřů se rozhodování ve Spojeném království dá jistě řadit k těm méně radikálním. Přílišné a rychlé utlumení ekonomiky by ji mohlo zatlačit do recese. Evropská centrální banka dokonce již od dob před koronavirové konjunktury přešlapuje se svou hlavní úrokovou mírou na nule.

Míra inflace Spojeného království odpovídá nárůstům cen, se kterými se potýká Lucembursko nebo Řecko. Růst cen je nejvíce ovlivňován zvyšováním nákladů na bydlení, a především na energie.