zpět

Cesta Bitcoinu vpřed uprostřed nedávné volatility

9.7.2024

Bitcoin (BTC) nedávno čelil turbulentním období, kdy jeho cena klesla o více než 10,50 % na zhruba 57 000 USD ke dni 7. července. Tento pokles, který viděl BTC klesnout až na 53 550 USD, byl způsoben obavami souvisejícími s vrácením více než 140 000 BTC klientům Mt. Gox a prodeji BTC německou vládou.

Navzdory těmto výzvám naznačuje několik ukazatelů možný obrat pro Bitcoin. Jedním z takových ukazatelů je pozoruhodný rozdíl mezi klesajícími cenami a rostoucím indexem síly trhu (RSI). Tato situace obvykle signalizuje oslabení prodejního tlaku, což může předznamenávat obrat ceny.

Tržní sentiment posílen očekáváním snížení úrokových sazeb Federální rezervy v září. Ke začátku července byla pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů 72 %, což je nárůst oproti 46,60 % před měsícem. Nižší úrokové sazby obvykle přispívají ke zvýšené poptávce po rizikovějších aktivách jako je Bitcoin, protože snižují atraktivitu bezpečnějších investic, jako jsou americké pokladniční poukázky.

Investorský sentiment je dále reflektován v obnoveném přísunu prostředků do Spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) sídlících ve Spojených státech. Po dvou po sobě jdoucích dnech odlivů tyto fondy zaznamenaly kolektivní přísun ve výši 143,10 milionu USD dne 5. července, což naznačuje rostoucí riskantní sentiment mezi investory na Wall Street. Významné přílivy zaznamenaly fondy jako Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).

Dále naznačuje růst americké měnové zásoby M2 zvýšenou likviditu v ekonomice, což historicky působí pozitivně na Bitcoin. Vyšší měnová zásoba obvykle přitahuje investice do rizikovějších aktiv, včetně Bitcoinu, protože investoři hledají vyšší výnosy v době nižších výnosů z tradičních investic.

Dalším pozitivním signálem pro potenciální oživení Bitcoinu je blížící se úroveň ukazatelů capitulace těžařů Bitcoinu. Tyto ukazatele, které připomínají předchozí dno trhu, naznačují, že slabší těžaři snižují provoz nebo prodávají část svých držeb. Tento jev často předchází oživení trhu, protože stabilizuje těžební ekosystém a snižuje prodejní tlaky.

Ačkoli Bitcoin čelí významné volatilitě a výzvám, kombinace technických ukazatelů, investorského sentimentu, makroekonomických faktorů a chování těžařů naznačuje potenciální růstový potenciál v trajectorii ceny BTC. Jak vždy, investoři by měli provádět důkladné výzkumy a zvážit svou ochotu k riziku před jakýmikoli investičními rozhodnutími.

V neposlední řadě je důležité zmínit, že Bitcoinova síť se také vyrovnává s úbytkem těžební kapacity, což naznačuje, že někteří těžaři redukují své operace v důsledku finančních tlaků. Tento pokles těžební kapacity vede k menší nabídce nově těžených Bitcoinů na trhu, což může posílit cenu a stabilizovat trh. Historické cykly naznačují, že po obdobích, kdy těžaři snižovali své operace, následovaly období oživení a růstu cen Bitcoinu. Tato dynamika může být klíčovým signálem, že Bitcoin se může nacházet na cestě k potenciálnímu posílení, pokud se současné trendy a fundamentální faktory udrží.

Faktory, jako je rostoucí institucionální zájem o Bitcoin a rozvoj infrastruktury kolem kryptoměn, mohou podpořit dlouhodobou stabilitu a růst tohoto trhu. Stále více institucionálních investorů a korporací začíná přijímat Bitcoin jako součást svých investičních strategií, což přináší další kapitál do tohoto prostředí. Rostoucí počet obchodníků, kteří přijímají Bitcoin jako platbu, a rozšiřování Bitcoinových ETF ukazují na trvalou integraci této digitální měny do globálního finančního systému.