zpět

Česká národní banka snížila proticyklickou kapitálovou rezervu na dvě procenta

15.9.2023

Bankovní rada České národní banky se s platností od října rozhodla snížit proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Nově tak dosáhne na úroveň 2 procent. ČNB se k podobnému kroku odhodlala podruhé v řadě. Už v červnu ji snížila s platností od července o čtvrt procentního bodu.

Česká národní banka vzala v potaz současnou pozici ekonomiky České republiky ve finančním cyklu. Rozhodovala se i s ohledem na rozsah nahromaděných úvěrových rizik. Karina Kubelková jako radní ČNB k tomu zároveň uvedla, že míru rezervy je ČNB připravena snižovat i dál. Záležet bude na tom, jak rychle budou odeznívat cyklická rizika v bankovním sektoru.

Proticyklickou kapitálovou rezervu Česká národní banka poprvé vyhlásila během podzimních měsíců roku 2014. Zareagovala na evropskou směrnici CRD IV. Regulátoři se k zavedení tohoto nástroje odhodlali proto, že měl přispět ke zvýšení odolnosti finančního systému.

Proticyklická kapitálová rezerva platí pro všechny spořitelní a úvěrní družstva, všechny bankovní domy i obchodníky s cennými papíry.

Česká národní banka stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně. Pokud by došlo k jejímu zvýšení, děje se tak povětšinou s ročním předstihem. Pokud by se však ČNB rozhodla, že chce rezervu zcela rozpustit, může tak učinit s okamžitou platností. 

O proticyklické kapitálové rezervě platí, že jde o pojistku proti rizikům, jež mohou plynout z nadměrného růstu úvěrů v ekonomice. Platí o ní rovněž, že by měla zabránit přenosu případných finančních potíží z jednotlivých institucí do celé ekonomiky. Pokud tedy tempo úvěrování roste, měly by banky rezervu vytvářet. Pokud ale ekonomická aktivita klesá, měly by ji banky využít pro krytí ztrát.

Pokud je ale proticyklická kapitálová rezerva v platnosti, může v ekonomice dojít k nižšímu úvěrování.

Nastavení či změnu proticyklické kapitálové rezervy provádí Česká národní banka skrze dokument s názvem Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Znovu o ni bude bankovní rada ČNB jednat v průběhu listopadu letošního roku.

Proticyklickou kapitálovou rezervu sice Česká národní banka postupně snižuje, u úrokových sazeb se ale něčeho podobného v blízké době nejspíš nedočkáme. Bankovní rada v čele s guvernérem Michlem a viceguvernérkou Evou Zamrazilovou totiž opakovaně tvrdí, že i přes postupně klesající inflaci zatím není důvod úrokové kormidlo otáčet.

Inflace totiž zůstává i nadále vysokou nad dvouprocentním cílem České národní banky. Zhruba za polovinou tohoto růstu stojí vysoké ceny energií, z červencových čísel bylo každopádně patrné, že k vysoké inflaci přispívala i cena dovolených. Bez nich by totiž červencová inflace klesla možná i pod osmiprocentní hranici.

Eva Zamrazilová pro deník Právo každopádně před pár dny řekla, že už příští rok na jaře by se spotřebitelská inflace v České republice měla vrátit ke dvěma procentům. Záležet ale bude mimo jiné i na tom, jak se k cenám postaví obchodníci v tradičním lednovém přeceňování zboží a služeb. Proinflačně mohou v lednu působit ohlášené změny DPH. U potravin daňová sazba sice o tři procentní body klesne, v jiných případech ale dojde k mírnému navýšení.