zpět

Bytová výstavba meziročně klesá. Brzdou jsou hlavně vysoké úrokové sazby

1.8.2023

Na území České republiky v posledních měsících poklesla bytová výstavba. Stojí za tím hned několik důvodů, mezi ty hlavní se však řadí vysoké úrokové sazby České národní banky. Nepřispívá však tomu ani současná podoba stavebního zákona, kvůli které je Česká republika až 157. zemí na světě v oblasti jednoduchosti získání stavebního povolení pro výstavbu.

Od počátku ledna do konce května roku 2023 se podle Českého statistického úřadu podařilo v Praze zahájit výstavbu jen 1737 bytových jednotek. Ve stejném období loňského roku to však bylo o 453 bytů víc. Podobně vypadá situace i v ostatních krajích České republiky.

Mnozí developeři tak zareagovali na současnou situaci na nemovitostním trhu. Kvůli vysokým úrokovým sazbám totiž není o nové byty tolik zájem. Mnoho lidí v České republice si nemůže momentálně vlastní bydlení dovolit. Poptávka uvadá, a i proto řada developerů přerušila původní výstavbu. 

K poklesu bytové výstavby v hlavním městě České republiky dochází i přes postupný nárůst obyvatel. V prvním kvartálu letošního roku se totiž Praha rozrostla o dalších 23 tisíc osob. Je tedy zřejmé, že pokud nebude v tomto městě zahájena masivnější bytová výstavba, může se bytová krize z posledních let dál nepříjemně prohlubovat.

Namísto koupě nových bytů se čím dál více osob raději uchyluje k nájmům. Není divu. Ačkoliv by se řada obyvatel České republika ráda přestěhovala do vlastního bydlení, což potvrzují i mnohé průzkumy, v momentální situaci vychází nájmy mnohem finančně příznivěji než splácení hypotéky.

V posledních měsících citelně narostl počet osob, který si za současné situace nemohou vlastní bydlení jednoduše dovolit. Nemají tak mnohdy ani jinou možnost.

Pokles bytové výstavby je patrný i u nově uzavřených hypotečních úvěrů, který v České republice velmi úzce souvisí s výší úrokových sazeb. Podpořit nemovitostní trh se počátkem července rozhodla Česká národní banka, která se rozhodla zrušit ukazatel hodnocení příjmů, a tedy ukazatel DSTI. Ten nastavuje maximální výši měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele.

Ostatní ukazatele, a tedy LTV a DTI, však zůstávají nadále v platnosti. Poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu (DTI) činí 8,5, resp. 9,5násobek ročních čistých příjmů a poměr dluhu k hodnotě nemovitosti (LTV) zůstává na 80 procentech, respektive 90 procentech pro žadatele mladší 36 let.

Ačkoliv se zájem o nemovitosti v posledních měsících citelně snížil, zůstávají jejich ceny podle České národní banky stále vysoce nadhodnocené. Centrální banka ve své analýze uvedla, že ke konci prvního kvartálu letošního roku byly ceny prodaných bytů asi o 57 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti pořizující si vlastní bydlení. Nadhodnocené jsou však i nájmy, a to asi o 23 procent.

Statistiky ukazují, že v nájmech momentálně bydlí asi 22 procent českých domácností. Řada z nich ale za bytové potřeby každý měsíc uhradí více než 40 procent svého měsíčního příjmu.