zpět

Blíží se pád další americké banky?

23.3.2023

Po bankrotech Silicon Valley Bank a Signature Bank se v problémech ocitá další americká banka. Jak významnou bankou First Republic Bank je? Jak se vyvíjí cena jejích akcií? Projevily se pozitivně poskytnuté prostředky od velkých amerických bank?

First Republic Bank sídlící v kalifornském San Franciscu byla k 31. prosinci 2022 čtrnáctou největší bankou ve Spojených státech z pohledu velikosti celkových aktiv, ta činila 212 mld. USD. Z tohoto pohledu jde o v podstatě stejně „velkou“ banku jako byla již zkrachovalá Silicon Valley Bank, její pád popsal tento článek.

Zprávy o tom, že i First Republic Bank se dostává do problémů, se poprvé objevily v závěru druhého březnového týdne spolu se zprávou o výrazným odlivu vkladů ze Silicon Valley Bank. Zprávy se logicky projevily výběrem vkladů klienty First Republic Bank a během pouhých třech dnů klesly ceny akcií banky o téměř o 50 %. V dalších dnech došlo k dalšímu razantnímu propadu cen akcií a za poslední měsíc tak akcie First Republic Bank odepsaly 90 % své hodnoty (viz graf níže)! Vzhledem k tomu, že vklady retailových klientů tvořily méně než 40 % všech vkladů First Republic Bank, je patrné, že výběry provádí především korporátní klientela, která odlivem svých vkladů „položila“ Silicon Valley Bank.

K obnovení důvěry ve First Republic Bank tak nijak nepomohlo bezprecedentní poskytnutí prostředků ve výši 30 mld. USD od jedenácti největších amerických bank, které bylo přislíbeno v závěru minulého týdne. Je potřeba dodat, že ochota bank k tomuto kroku nesouvisí ani tak s nějakou solidaritou s konkurentem, ale s obavou o přelití problémů do celého bankovního systému USA. S cílem obnovit důvěru v bankovní systém Spojených států oznámil prezident Joe Biden, že vláda zvažuje pojištění všech bankovních vkladů až do 100 % jejich výše. Toto ale včera americké ministerstvo financí ústy své „šéfky“ Janet Yellen odmítlo.

Na zprávy musely nutně reagovat i globální ratingové agentury, které opakovaně snížily úvěrový rating banky až do „junk“ pásma. To v zásadě znamená, že ratingové agentury nevěří tomu, že výše zmíněná finanční pomoc bude mít z dlouhodobějšího pohledu větší význam a že se banky z problémů už nemusí dostat. Snížení ratingu má také přímý dopad na další pokles cen akcií, protože akciové fondy mohou být nuceny odprodat akcie emitenta, jehož rating se výrazným způsobem zhoršil. Banka může být z důvodu chybějící hotovosti nucena odprodávat držené dlouhodobé dluhopisy, ale na těch by, vzhledem k poklesu jejich ceny díky významnému růstu úrokových sazeb za poslední rok, zrealizovala velkou ztrátu.

Do problémů banku dostalo podstupované riziko. Z toho pohledu, kolik procent přijatých vkladů banka „přetavila“ do dlouhodobějších nepříliš likvidních cenných papírů, patřila banka k nejrizikovějším ze všech větších amerických bank (naopak nejlépe si z tohoto pohledu stojí největší americká banka JPMorgan Chase). First Republic Bank totiž do málo likvidních aktiv vložila téměř 100 % všech klientských vkladů! V případě „runu“ tak banka ani zdaleka nebude mít dostatek prostředků pro uspokojení všech zájemců, nebo by prostředky aktuálně získávala za cenu velkých ztrát viz předchozí odstavec.

V případě pádu Silicon Valley Bank nesplňovalo 88 % vkladů podmínku pro pojištění, která v USA činí 250.000 USD na osobu a účet. V případě First Republic Bank by se jednalo o 68 % všech vkladů, které banka přijala. Fed i konkurenční banky udělají maximum, aby First Republic Bank nepadla, ale bude to stačit?