zpět

Binance hledá nového kupce pro své podnikání v Rusku

26.3.2024

Binance, kryptoměnová burza, jedná s několika platformami o prodeji svého ruského podnikání a hledá nového kupce, který by nahradil CommEX.

Podle časopisu Forbes největší kryptoměnová burza na světě uvedla, že CommEX, který oznámil svůj záměr ukončit činnost, není schopen splnit závazky vyplývající z dohody uzavřené v září 2023.

Zástupci Binance uvedli, že jsou si vědomi záměru CommEX ukončit činnost. Společnost zdůraznila, že rozhodnutí CommEX neovlivňuje její závazky vůči ruským uživatelům a že digitální aktiva uživatelů zůstávají v bezpečí.

„Naše rozhodnutí opustit ruský trh zůstává nezměněno a v současné době jednáme s několika poskytovateli služeb o prodeji našeho ruského podnikání. Plánujeme trvale ukončit všechny směnárenské služby a obchodní operace Binance v Rusku a učinit všechny úsilí, aby uživatelé měli během této přechodné fáze hladký zážitek,“ uvedlo prohlášení Binance.

Dnes CommEX oznámil svůj záměr ukončit činnost. Platforma začne postupně ukončovat provoz, který brání v registraci nových uživatelů a převodu aktiv z Binance, s plánem dokončit úkol do 10. května.

CommEX získal ruské podnikání Binance v září 2023, ale finanční podmínky dohody nebyly zveřejněny. Bylo oznámeno, že dohoda neobsahuje právo Binance na podíl zisku po prodeji a možnost zpětného odkupu podílů v podnikání.

Binance se rozhodla opustit ruský trh na podzim 2023. Předtím v srpnu zakázala Rusům obchodování s ostatními uživateli prostřednictvím transakcí P2P na burze v jakékoli fiat měně kromě rublu.

Nyní se Binance zaměřuje na nalezení nového partnera pro své ruské aktivity, přičemž se snaží zajistit hladký přechod pro své uživatele. Tato rozhodnutí přicházejí v kontextu rostoucího tlaku na kryptoměnové platformy ze strany regulátorů a státních orgánů v Rusku, kteří vyjadřují obavy ohledně regulace a dohledu nad kryptoměnami. Pro Binance, která je jednou z předních globálních kryptoměnových burz, je klíčové zajistit, aby se v souladu s případnými změnami v regulačním prostředí mohla adaptovat a udržet svou pozici na trhu.

Zpráva o ukončení činnosti CommEX a prodeji jejího ruského podnikání vyvolala různé reakce v ruském kryptoměnovém ekosystému. Někteří analytici naznačují, že tato událost může ovlivnit konkurenci v oblasti kryptoměnových služeb v zemi a může mít důsledky i pro uživatele. Další odborníci věří, že se jedná o důkaz rostoucího tlaku na kryptoměnové společnosti v Rusku a že tento trend může mít dopad na celý trh.

V této proměnlivé situaci je klíčové sledovat další vývoj v ruském kryptoměnovém prostředí a reakce ostatních kryptoměnových platforem na události spojené s Binance a CommEX. Změny v regulačním rámci, spolu s obchodními rozhodnutími

velkých hráčů na trhu, mohou formovat budoucnost kryptoměnového sektoru v Rusku a mít dopad i na globální kryptoměnové trhy.

Tato situace také zdůrazňuje důležitost transparentnosti a spolehlivosti v kryptoměnovém prostředí, zejména pokud jde o uzavírání obchodních dohod a zajištění bezpečnosti digitálních aktiv uživatelů. Pro uživatele kryptoměn je klíčové sledovat, jakým způsobem se kryptoměnové platformy chovají v různých situacích, a zvážit, jaké kroky podniknout pro zajištění svých investic a aktiv v této proměnlivé oblasti finančních trhů.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o kryptoměny a digitalizaci financí se očekává, že regulátoři budou nadále upravovat prostředí kolem kryptoměnových burz a obchodních platforem. Tento vývoj může mít důležitý dopad nejen na samotné burzy, ale i na celkovou adopci kryptoměn ve společnosti a na vnímání digitálních aktiv investory.