zpět

Banky budou nuceny zveřejnit držbu kryptoměn

6.10.2023

Banky nebudu moct držet svoje krypto „asset“ v tajnosti. Banky budou muset odhalit své kryptoměnové držby. Podle nových plánů navržených Basilejským výborem pro bankovní dohled budou banky povinny zveřejňovat své podíly v kryptoměnách. Tento krok přichází, protože regulační orgány si uvědomují škodlivý dopad kryptoměnové mánie na stabilitu bankovního sektoru.

Potřeba transparentnosti
Basilejský výbor pro bankovní dohled, globální normotvůrce bankovního sektoru, již vyzval banky, aby vyčlenily značný kapitál na krytí svých nezajištěných kryptoaktiv, jako jsou Bitcoiny a Etherea. Nyní chtějí plnou transparentnost expozice bank vůči krypto trhu, aby se omezili potenciální problémy.

Rok 2023 byl pro finanční svět těžký, došlo ke krachu hlavní krypto burzy FTX a digitálně zaměřených věřitelů Signature Bank a Silicon Valley Banks. V reakci na to si Basilejský výbor pro bankovní dohled klade za cíl objasnit skutečný rozsah zapojení bank do krypto prostoru.

Odhalení tajemství

Konzultační dokument, který má být brzy zveřejněn, navrhne komplexní soubor požadavků na zveřejňování informací a donutí banky zvednout závoj nad svými expozicemi vůči kryptoaktivům. Doplní tak stávající kapitálové požadavky na digitální aktiva, které byly dokončeny v prosinci.

Tento krok je významný vzhledem k tomu, že Basilejský výbor zastupuje orgány bankovního dohledu z 28 globálních jurisdikcí, včetně mocných ekonomik, jako jsou Spojené státy, Velká Británie a Evropská unie. Zatímco Výbor již dříve signalizoval svůj záměr sledovat a podle potřeby upravovat předpisy týkající se kryptoaktiv, zavedení samostatných pravidel pro zveřejňování informací je novým plánem.

Boj proti “invazi“ kryptoměn

Ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek výbor podrobně popsal to, co označil za nejvýznamnější bankovní napětí od finanční krize v roce 2008, přičemž kryptoměny jsou přímo v hledáčku. Náhlá popularita kryptoměn byla označena za jeden ze tří strukturálních trendů nepřímo zodpovědných za nedávné otřesy v tradičních financích.

Vedle růstu nebankovního finančního zprostředkování a vzestupu rychlejších digitálních platebních systémů přidal krypto-boom do již tak nestabilního prostředí další vrstvu složitosti. Zpráva konkrétně vytýká bance Signature Bank, newyorské instituci, která v březnu zavřela své dveře, že nerozpoznala rizika spojená s vklady v krypto investicích.
Nová éra transparentnosti

Tento tlak na transparentnost držby kryptoaktiv bankami představuje významný milník ve světě financí. Díky tomu, že si posvítíme na skutečné expozice, lze lépe pochopit a řídit zranitelná místa.

V konečném důsledku tento krok prospívá jak bankovnímu sektoru, tak nadšencům do kryptoměn. Posiluje stabilitu tradičních financí a zároveň poskytuje větší důvěru a legitimitu krypto průmyslu.
Jaké by mohli být klíčoví výhody takého opatřeni?
Investoři by mohli lépe porozumět rizikům a příležitostem spojeným s kryptoměnami. Mohli by například vidět, jak velké jsou bankovní expozice vůči jednotlivým kryptoměnám nebo jak jsou tyto expozice diverzifikované.

Regulátoři by mohli lépe porozumět rizikům pro bankovní systém plynoucím z kryptoměn. Mohli by například vidět, jak velké jsou celkové bankovní expozice vůči kryptoměnám a jak jsou tyto expozice koncentrovány.

Zvýšená důvěra v kryptoměnový trh by mohla podpořit jeho další rozvoj. Investoři by byli pravděpodobněji ochotni investovat do kryptoměn, pokud by měli větší jistotu, že trh je transparentní a regulovaný.