zpět

Asian Clearing Union (ACU): budoucnost plateb v asijsko-pacifickém regionu

11.7.2023

Organizace Asian Clearing Union (česky Asijská Clearingová Unie) přijímá další kroky k dedolarizaci (snížení závislosti na americkém dolaru) a podpoře místního obchodu.

Asian Clearing Union byla založena v roce 1974, kvůli situaci panující v regionu, kde byl značný problém s vypořádáváním plateb. Oficiálně však začala fungovat až od roku 1975. Zakládajícími členy bylo šest státu asijsko-pacifického regionu, a to konkrétně Indie, Bangladéš, Írán, Nepál, Srí Lanka a Pákistán. Později se k nim připojil i Bhútán, Maledivy a Myanmar.

Hlavními cíli je usnadnění zúčtování plateb v regionu, podpora měn členských států v běžných transakcích, posilování spolupráce v měnové spolupráci mezi zeměmi a zajištění měnového SWAPU. Doposud se iniciativa ACU setkala s velkým úspěchem a od jejího založení došlo k mnoha posunům. Jedním z hlavních je expanze obchodu mezi členskými státy, kdy například v roce 2020 došlo k transakcím zhruba v hodnotě 9,302 mld. dolarů. 

Mnoho rozvojových zemí dnes zaznamenává trend snižování držby aktiv v amerických dolarech a omezení jejich používání pro mezinárodní platby. Ředitel Výzkumného centra pro digitální ekonomiku a finanční inovace pak prohlásil, že k tomuto trendu přispěla neschopnost USA udržet mezinárodní status své měny a dodal, že americký dolar bude i nadále oslabovat.

I přes stále nepochybnou sílu amerického dolaru (cca 88 % všech mezinárodních transakcí probíhá právě v něm), je zde vidět značný odklon od něj. Dle webu iRozhlas nedávno v Íráku došlo k zákazu provádění soukromých transakcí v dolarech. V Saudské Arábii pak došlo k tomu, že ropa již není obchodována v dolarech, ale juanech. Můžeme zmínit i Indii a Malajsii, kde nedávno začaly některé obchody vypořádávat pouze v indických rupiích. Další iniciativou je pak snaha hospodářské aliance BRICS tvořené Brazílií, Ruskem, Indií a Čínou, která usiluje o společnou digitální měnu, aby snížila závislost na americkém dolaru a eurech.


V květnu tohoto roku pak proběhl 51. summit ACU, mezi jehož hlavní témata patřilo zkoumání využívání digitálních měn centrálních bank pro přeshraniční platby a diskuse o přijímaní nových členů. Guvernér íránské centrální banky Mohammad Reza Farzin zde vyzval k součinnosti členských zemí v oblasti uplatňování jiného systému finančních zpráv, než je doposud využívaný SWIFT.

Dle posledních zpráv byl v červnu 2023 dokončen nový systém pro zmiňované finanční zprávy. S odkazem na íránské noviny Kayhan zde Farzin uvedl, že tento systém je schopen zcela nahradit SWIFT a podpoří snahy o dedolarizaci. Systém by měl být spuštěn během následujících měsíců a bude sloužit k přesunu transakcí z dolaru, eura a jenu do měn jednotlivých zemí. Používat ho však zatím budou moci jen členské státy.

Členskou základnu by však mohlo v budoucnu rozšířit Mauricius a Bělorusko, které nedávno požádaly o členství v ACU. Podle webu Invezz je hlavním popudem k tomu omezení kolísání směnného kurzu a odvrácení případných mezinárodních sankcí. 

Ačkoliv se mnoho výše zmíněných státu rozhodlo o omezování dolaru, obavy z jeho zhroucení nebo masivního odklonu od něj jsou zcela nemyslitelné. V současnosti totiž neexistuje měna, která by ho mohla efektivně nahradit. Dalším klíčovým faktorem je i to, že USA má největší otevřenou ekonomiku na světě, jež je na rozdíl od mnoha zemí, které se od dolaru odklánějí, stabilní a nepodléhá politickým ani jiným vlivům.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.