zpět

Američané stále utrácejí naspořené peníze

12.10.2022

Obyvatelé Spojených států amerických si chtějí udržet svůj životní standard a konečně se zbavují finančních přebytků, které nabyli v době pandemické krize díky vládním podpůrným balíčkům.

Lidé v době koronavirové nashromáždili značné množství financí, které jsou nyní stále užívány k zajištění si stejné nebo obdobné životní úrovně. Lze to pozorovat na příkladu Spojených států amerických. Spotřebitelé si díky mnoha pomocným balíčkům a úlevám na daních vytvořili polštář z uspořených peněz, které nyní kvůli rostoucím cenám musí využívat, pokud stále chtějí nakupovat spotřební koš stejné úrovně.

V lednu 2021 tvořily úspory 20 % z disponibilního důchodu běžného Američana. V březnu 2021 činil podíl úspor na disponibilním důchodu dokonce 26,3 %. Naproti tomu nejaktuálnější data ze srpna tohoto roku ukazují, že míra osobních úspor v USA se postupně snížila na 3,5 %. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 2008. Připsat to lze zmenšujícímu se disponibilnímu důchodu nebo také změně v rozložení spotřeby a úspor. Kvůli rostoucím cenám museli občané USA pro zachování stejného spotřebního koše začít více utrácet, což se propsalo do rostoucí spotřeby a snižujících se úspor. Disponibilní důchod lidem zůstane po odečtení daní, sociálního a zdravotního pojištění a po přičtení případných transferů od státu k jednotlivci nebo domácnosti.

Podle dat Federálního rezervního systému (Fed) bylo v březnu 2021 naakumulováno 5,7 bilionu dolarů. Nyní suma činí pouze 0,653 bilionu dolarů. Zato ale stále a stabilně rostou výdaje na osobní spotřebu. Trend je neměnně rostoucí, i když v posledních měsících se začaly přírůstky zmenšovat. Výdaje na osobní spotřebu doposud rostly také v reálném vyjádření. Spotřebitelské výdaje ale pomalu začínají ustupovat inflaci. V srpnu se spotřebitelské výdaje meziměsíčně posunuly o 0,4 %. Ve vyjádření očištěném o inflaci v cenách roku 2012 změna činila 0,1 %.

Díky značným úsporám z minulého a předminulého roku je pro lidi dosažitelný stejný spotřební koš. Utrácením ale inflaci sami popohání. Na vině však nejsou sami spotřebitelé ale spíše ti, kdo takovou situaci umožnili. Podpořit a poskytnout záchrannou síť v bezvýchodné situaci je v pořádku, ovšem výsledný efekt je v zásadě vždy trochu jiný, než jak si ho původně daná politika představovala. Jeden problém se podaří odvrátit, ale vytvoří se další, který nebyl očekáván.