zpět

Akcie Barclays se propadají, protože ve 4. čtvrtletí 2023 hrozí opatření na snížení nákladů

25.10.2023

Akcie Barclays zažívají prudký pokles v souvislosti se spekulacemi o chystaných úsporných opatřeních ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Zatímco banka usiluje o zvýšení efektivity a posílení svých finančních výsledků, investoři si nejsou jisti možnými krátkodobými důsledky. Nicméně Barclays prokázala odolnost a celkově solidní výkonnost na náročném trhu.

Akcie Barclays PLC (LON: BARC), jednoho z největších hráčů v bankovním sektoru, se dnes propadly o 6,5 %, protože investoři se připravují na výrazná opatření na snížení nákladů. Tato opatření sice ještě nebyla oficiálně oznámena, ale očekává se, že vstoupí v platnost později v tomto roce.

Ve své nedávno zveřejněné zprávě o výsledcích za 3. čtvrtletí banka naznačila možnost provedení strukturálních změn s cílem snížit náklady a zvýšit tak budoucí výnosy. Tyto změny mohou vést k dodatečným nákladům ve 4. čtvrtletí 2023.

Barclays má poměr nákladů a výnosů 63 %, ale ve střednědobém horizontu chce dosáhnout poměru pod 60 %. To ukazuje na závazek banky zvyšovat efektivitu snižováním provozních nákladů v poměru k příjmům. Ačkoli se jedná o rozumný finanční cíl, investoři se pochopitelně obávají krátkodobých důsledků těchto opatření a jejich možného budoucího dopadu.

Jedním z hlavních problémů, kterým Barclays čelí, je tlak na čisté úrokové marže, zejména v rámci její britské divize. Banka revidovala svou prognózu čisté úrokové marže pro Spojené království z rozpětí 3,15 % na 3,1 %. K této revizi směrem dolů přispěla zvýšená konkurence v boji o vklady střadatelů a napjaté finanční podmínky domácností ve Spojeném království, které zatěžují hlavní výnosy banky.

Barclays je ve své odolnosti navzdory několika výzvám dobře na tom. V daném čtvrtletí banka předvedla pozoruhodný výkon, když dosáhla čistého zisku ve výši 1,27 miliardy liber ,což předčilo očekávání stanovená na úrovni 1,18 miliardy liber. Tato výkonnost byla hlavně zásluhou divizí spotřebitelských a kreditních karet, které dokázaly kompenzovat pokles příjmů z investičního bankovnictví.

Co ještě více povzbudivé, Barclays dosáhla úctyhodného ukazatele CET1 (Common Equity Tier 1) ve výši 14 %, což svědčí o finanční síle a dostatečné kapitálové rezervě banky. Navíc banka překonala svůj cíl návratnosti hmotného kapitálu (RoTE) pro rok 2023, dosahujíc výsledku 11 %, když původní cíl byl stanoven na 10 %. Toto pozitivní výsledky byly především důsledkem efektivního řízení nákladů, kdy celkové provozní výdaje meziročně klesly o 4 % na 3,9 miliardy liber.

Generální ředitel Barclays, C. S. Venkatakrishnan, zdůraznil silné řízení úvěrů, disciplínu v nákladech a stabilní kapitálovou pozici banky v prostředí nazvaném "smíšeným tržním prostředím". Dále oznámil, že Barclays poskytne více podrobností o prioritách alokace kapitálu a revidovaných finančních cílech v nadcházejícím aktualizačním setkání pro investory, které souvisí s uveřejněním celoročních finančních výsledků. Tím se dá vyvozovat, že Barclays nejen úspěšně zvládá aktuální výzvy, ale také se aktivně připravuje na slibnou budoucnost.
Barclays, i přes obtíže, kterým čelí, ukazuje silný výkonnostní potenciál. Ve čtvrtletním výkazu zaznamenal banka čistý zisk ve výši 1,27 miliardy liber, což předčilo odhady o 1,18 miliardy liber. To svědčí o schopnosti banky adaptovat se na proměnlivé tržní podmínky. Její CET1 ukazatel na úrovni 14 % signalizuje finanční stabilitu a schopnost adekvátně pokrýt rizika. Tím, že Barclays předčila svůj cíl RoTE na rok 2023, zvyšuje důvěru investorů v její strategickou schopnost. Důležitou roli sehrálo i efektivní řízení nákladů, když provozní výdaje meziročně poklesly o 4 % na 3,9 miliardy liber. Celkově to naznačuje, že Barclays úspěšně čelí stávajícím výzvám a staví se na pevný základ pro budoucnost.