zpět

Agentura Fitch potvrdila Česku "AA minus" rating

6.3.2023

O víkendu agentura Fitch potvrdila České republice rating AA- s negativním výhledem, to značí možnost budoucího zhoršení ratingu.

Negativní výhled plyne především z trvajícího zhoršování schodku veřejných financí. Negativní výhled také reflektuje očekávané schodky rozpočtu ve střednědobém horizontu plynoucí z relativně nižšího daňového zatížení a výrazně se zvyšujících nákladů na penze. 

Agentura Fitch očekává pro rok 2023 nárůst schodku na 4 % HDP, česká vláda zatím operuje s hodnotou 4,2 %. Pro rok 2024 Fitch odhaduje snížení schodku na 3,2 %.

Vzrůstající náklad penzijního systému musí nutně ekonomům přinášet vrásky. V únoru se v meziročním vyjádření náklad na výplatu penzí zvýšil téměř o 20 %, což představuje více než 100 mld. CZK. Výdaje státního rozpočtu jsou pro rok 2023 kalkulovány ve výši 2,2 bilionu CZK, na důchody tak stát vynakládá již téměř třetinu celého státního rozpočtu! O reformě penzijního systému se v České republice mluví už minimálně 20 let. Aktuálně není pro řešení problému pět minut před dvanáctou, ta už odbila...